در فصول زیر شما با کلیات و مفاهیم اولیه شبکه و ابزارهای فیزیکی شبکه آشنا خواهید شد.


فصل اول (http://s2.picofile.com/file/7568785157/Network_01.pdf.html)


فصل دوم (http://s1.picofile.com/file/7568787632/Network_02.pdf.html)