نان رگاگ یکی از تولیدات محلی بندرلنگه است، ترکیبی از آرد، پنیر عربی، تخم مرغ، محوه (نوعی شیره ساخته شده از ماهی)