1. چهارشنبه


11 الی 13   آزمون عملی سخت افزار (کاردانی)


15 الی 16 آزمون میانترم مهندسی اینترنت 4 فصل اول (کارشناسی)2. پنج شنبه


13 الی 14آزمون میان ترم چند رسانه ای دیجیتال 5 فصل اول (کاردانی)


15 الی 16 آزمون میان ترم هوش مصنوعی 4 فصل اول (کارشناسی)فصول فوق برای پایان ترم حذف است.


کسانی که نمونه سوالات را ارسال نکرده اند به آدرس TAREISU@GMAIL.COM  سریعا ارسال کنید.