با سلام خدمت دانشجویان


بعضی از سوالات سخت افزار هنوز به دست اینجانب نرسیده است؛ تا دو روز آینده گروهها به آدرس TAREISU@Gmail.com ارسال کنید.


پرینتر