دانشجویان مقطع کاردانی کامپیوتر بندرلنگهبرای آزمون سخت افزار فقط جزوه را مطالعه نمایید.