همیشه سفر رو دوست دارم از جاهای جدید خوشم می یاد سرد باشه گرم باشه سخت باشه فرقی نمیکنه فقط جدید باشه!

 

این دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه

  

 

 

 

اینم خرما و نون محلی بستک 

  

 

 

اینم هواپیمایی که هفته ای دوبار به من سواری میده!