دکتر احسان ملکیان

متخصص امنیت و شبکه های کامپیوتری


دکتر احسان ملکیان

تاریخ تولد: 1350

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکترای کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی - گرایش معماری کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش ماشین و رباتیک از دانشگاه شیراز با معدل 88/18 – ورودی 1372 فارغ‌التحصیل 1375
 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبة 2 – ورودی 1368 ، فارغ‌التحصیل 1372

سوابق کار

 • پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی – 5 سال (1374 تا 1379)
 • محقق نمونة سال 1375 در پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی
 • ضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران – 6 سال (1379 تا کنون)
 • مدرس مدعو دانشگاه الزهراء تهران – (4 نیمسال) (1381 تا 1385)
 • دروس ارائه شده:
  • شبکه‌های کامپیوتری
  • مهندسی اینترنت
  • امنیت شبکه‌های کامپیوتری
 • مدرس مدعو دانشگاه تهران – (4 نیمسال) ( 1381 تا 1383)
 • دروس ارائه شده
  • شبکه‌های کامپیوتری
  • مهندسی اینترنت
 • مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف – 1384 تا کنون
 • درس ارائه شده
  • شبکه‌های کامپیوتری

سوابق پژوهشی

 • الف. ترجمه و تالیف:
  • تالیف کتاب اصول مهندسی اینترنت: انتشارات نصّ / 1380 / 440 صفحه/ چاپ نهم / ویراست دوم
  • تالیف کتاب اصول طراحی شبکه‌های کامپیوتری/انتشارات نصّ/1384/640 صفحه/ چاپ دوم (برندة دو تقدیر ملی)
  • تالیف کتاب امنیت داده‌ها/انتشارات نصّ/1385/440 صفحه/ چاپ اول
  • ترجمة مشترک کتاب شبکه‌های کامپیوتری/انتشارات نصّ/1382/900 صفحه/ چاپ هشتم
  • ترجمة آزاد کتاب نفوذگری در شبکه و روشهای مقابله/ انتشارات نصّ/1381/592 صفحه/چاپ چهارم
  • ترجمة کتاب مسیریابهای سیسکو/انتشارات نصّ/1381/496 صفحه/چاپ سوم

 

مقالات

 • انتقال داده‌های دیجیتال زیرآب به روش مدولاسیون فرکانس با فاز پیوسته – چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران (دانشگاه صنعتی شریف)
 • استفاده از توزیع ویگنرویل در کشف و شناسایی سیگنالهای زیر آب در سونار غیرفعال – هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
 • منطق فازی: منطق تصمیم‌گیری در محیطهای توام با بی‌دقتی (اطلاعات علمی – دیماه 1375)
 • جایگاه ذهن و عقل در درک حقیقت (اطلاعات علمی – آبانماه 1375)

افتخارات

 • تقدیر بعنوان یکی از نویسندگان کتاب سال برای کتاب اصول طراحی شبکه - 1386
 • تقدیر بعنوان یکی از نویسندگان برتر دانشجویی برای کتاب اصول طراحی شبکه - 1385
 • پژوهشگر نمونه 1375 (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
 • تقدیر بعنوان دانشجوی رتبة دوم مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و رتبة یک کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز