تا از هواپیما پیاده شدم؛ راننده منتظرم بود، تا دانشگاه رسیدم لیست دانشجویان و کلاس جهت برگزاری مشخص بود، به استادسرا رفتم البسه زمستانی را درآوردم و کلاس اول را که انتظار داشتم مدار منطقی باشد خواستم آغاز کنم که متوجه شدم سخت افزار است. 

 

به هر حال در این چند سال آچار فرانسه شدم؛ فی البداهه هر چه بدهند درس می دهم. رزومه ای عجیب دارم. 

محیطی مطبوع، با کادری منظم، همکارانی با اخلاقی دوستانه؛ که می زداید رنج مسافرت ز تنت. 

 

شام کنار دریا بودیم.  

 

منتظر عکس ها باشید.